Uw ervaren specialist voor parodontologie en implantologie in Amsterdam

Bel ons

Over onze praktijk

Onze praktijk in Amsterdam is gespecialiseerd in parodontologie en implantologie.

Dit betekent dat wij uitgebreide kennis hebben over het tandvlees, (het plaatsen van) implantaten, het kaakbot en de overige weefsels die uw tanden en kiezen steunen (het parodontium).

Na verwijzing door uw algemene tandarts ofwel uit eigen beweging kunt u bij ons terecht met aandoeningen als tandvleesontsteking.
Ook als u ontbrekende tanden en kiezen heeft als gevolg van parodontitis, of bijvoorbeeld een ongeval, staan onze ervaren medewerkers voor u klaar.

Onder lokale verdoving of – bij bijzondere gevallen – onder algehele narcose plaatsen wij implantaten (kunstwortels), waarop kronen, bruggen of een gebitsprothese bevestigd kunnen worden.

About our practice

Our clinic in Amsterdam is specialized in periodontology and implantology.

That means that we have extensive knowledge about gums, (placing) implants, the jaws and other tissue that supports your teeth.

After you are sent to our clinic by your own dentist or by yourself, you can come to us for inflammation of your gums.

Also if you are missing teeth because of periodontitis or for example an accident, our professional staff is ready to help you.

We place implants with local anesthesia  or – in special cases – with full anesthesia on which crowns, bridges or prosthesis can be attached.

Onze filosofie van behandelen

Wij behandelen mensen!

We begrijpen dat elke patiënt uniek is en wij behandelen hen met compassie en respect. 

In de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Amsterdam is onze zorg gefocust op de behoefte  van de patiënten. 

Compassie, professionaliteit, veiligheid en competentie staan bovenaan het vaandel in mijn visie van uitstekende patiëntenbehandeling.

Patient care philosophy

We treat people!

We understand that every patient has unique needs, and we meet them with compassion and respect.

At the Periodontology and Implantology Clinic Amsterdam, our care is focused on the needs of our patients. 

Compassion, professionalism, safety and competence is at the core of my approach to excellent patient care.

Hoe maak ik een afspraak?

Heeft u klachten binnen ons vakgebied?
U kunt in dat geval contact opnemen met Parodontologie & Implantologie Praktijk Amsterdam voor een afspraak of meer informatie. 

Klacht indienen

Als je besluit je probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kun je gebruikmaken van de KNMT-klachtenregeling, mits de tandarts lid is van de KNMT en bij de KNMT-klachtenregeling is aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt en biedt twee mogelijkheden.

De KNMT kan:

  • Een bemiddelende rol spelen
  • Overgaan tot formele behandeling van je klacht, resulterend in een uitspraak

Talen

Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Amsterdam kan u helpen in de volgende talen:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Hebreeuws
  • Russisch
  • Roemeens

Meer weten over parodontologie en implantologie bij Parodontologie & Implantologie Praktijk Amsterdam?

Bel ons gerust via 020-486 40 40.

Contact opnemen